Dòng sự kiện:
Phát hiện sai phạm hơn 71,5 tỷ đồng, hơn 9,9 triệu m2 đất
14/12/2016 13:04:02
Năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam tập trung kết thúc 9 cuộc thanh tra năm 2015 chuyển sang và triển khai thực hiện 163 cuộc (theo kế hoạch có 130 cuộc); kết thúc 145 cuộc và ban hành kết luận 136 cuộc.

Tin liên quan

Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 71,5 tỷ đồng, hơn 9,9 triệu m2 đất tại 367 đơn vị, cá nhân sai phạm/590 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 42,6 tỷ đồng, hơn 81,2 nghìn m2 đất; giảm trừ quyết toán, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý khác hơn 28,8 tỷ đồng, hơn 9,8 triệu m2 đất. Kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 110 tập thể và 62 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước và miễn giảm thu hồi hơn 14,6 tỷ đồng.

Thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 62 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra; qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,4 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 44 tập thể và 72 cá nhân; đã chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Theo báo Thanh tra

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến