Dòng sự kiện:
Quảng Bình dành hơn 2.600 tỷ đồng cho đầu tư công năm 2024
09/12/2023 14:37:09
Quảng Bình đặt ra kế hoạch hết ngày 31/12 sẽ giải ngân 100% số vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023 và các nguồn vốn chỉ được phép giải ngân đến hết 31/12.

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình có 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Trong đó thu ngân sách chỉ đạt 5.700 tỷ đồng, bằng khoảng 80% kế hoạch dự toán của HĐND tỉnh Quảng Bình giao và chỉ bằng 63,5 % so với cùng kỳ năm 2022.

So với kế hoạch, ngân sách tỉnh Quảng Bình hụt thu hơn 1.300 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 11/2023 của tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 47% kế hoạch vốn tỉnh triển khai, bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài (đạt 61,7% kế hoạch Trung ương giao).

Liên quan đến công tác giải ngân nguồn ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2023 hiện vẫn chưa theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Đồng thời, các Tổ công tác của UBND tỉnh cũng thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư trên tinh thần tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” để giải quyết khó khăn vướng mắc, hướng dẫn, xử lý, đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Nhiều dự án dang dở ở Quảng Bình đang chờ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh và thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024, với nguồn vốn hơn 2.648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý. Nguồn vốn ưu tiên cho hoạt động xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho đối ứng các dự án ODA, các dự án hoàn thành trong năm 2024 và công trình trọng điểm… Nguồn vốn chủ yếu là từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

Các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, với việc bổ sung 4 danh mục dự án, trong đó có đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công trình cầu Nhật Lệ 3 và 2 đầu cầu xã Bảo Ninh; Dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải tại KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Bắc Đồng Hới.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã xem xét tờ trình, thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, với nguồn vốn phân bổ năm 2024 hơn 163 tỷ đồng. Mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình cũng được thống nhất thông qua tại kỳ họp.

Quảng Bình đặt ra chỉ tiêu kinh tế cho năm 2024, cụ thể như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,0 - 7,5%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0 - 3,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,0 - 8,5%; Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,5 - 8,0%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 18,8%; Công nghiệp - xây dựng: 32,2%; Dịch vụ: 49,0%: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.100 – 6.300 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 65 - 66 triệu đồng/năm.

Lấy biểu quyết của các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII, ông Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, năm 2024 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều khó khăn, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả nghị quyết Kỳ họp đã thông qua, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

"HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực và tâm huyết của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Bình sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, triển khai quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra năm 2024 và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025", ông Trần Hải Châu cho biết thêm.

Xuân Hương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến