Dòng sự kiện:
Sai phạm trong hoạt động ngân hàng chủ yếu được tích tụ từ giai đoạn trước 2011
25/11/2019 19:37:44
N đã phối hợp tổ chức Hội nghị 'Nhận diện vi phạm, tội phạm thông qua thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ, việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng' khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ, các TCTD đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế. 

Thực tiễn công tác quản lí nhà nước về tiền tệ, ngân hàng trong giai đoạn 2011-2015 và kết quả xét xử các vụ án kinh tế, dân sự, hình sự liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trong thời gian qua cho thấy những vi phạm, sai phạm trong hoạt động ngân hàng chủ yếu được tích tụ từ giai đoạn trước 2011.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh

Cụ thể, hệ thống ngân hàng sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), phát hiện và xử lí kịp thời, nghiêm minh các hành vi không tuân thủ qui định và vi phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 88 ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, trong thời gian qua NHNN đã tăng cường công tác thanh tra, giám sát, công tác đấu tranh phòng chống các hành vi sai phạm về tội phạm trong ngành ngân hàng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân... nhằm siết chặt hơn nữa kỷ cương, trật tự trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các TCTD. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi không tuân thủ quy định và vi phạm pháp luật; Tiếp tục chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế"; và giám sát TCTD thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07 của Thống đốc NHNN về phòng, chống, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện căn bản, đồng bộ khung pháp lý về an toàn hoạt động ngân hàng, về hoạt động thanh tra, giám sát, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và quy định của Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Thanh tra; Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác, chia sẻ thông tin giữa NHNN với Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng…

Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc triển khai thành công công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng nói chung và tăng cường tính hiệu quả của việc nhận diện các vi phạm, tội phạm của các vụ án trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng nói riêng, bên cạnh sự nỗ lực tự thân của ngành Ngân hàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, sự phối hợp của ngành Kiểm sát và các bộ, ngành có liên quan trong công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Phó Thống đốc cho rằng, thông qua Hội nghị này NHNN sẽ nhận được sự chia sẻ, phối hợp ngày càng chặt chẽ của ngành Kiểm sát không chỉ đối với hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng nói riêng mà các hoạt động khác của ngân hàng nói chung. Cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống, ngành Ngân hàng sẽ đạt được mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, bền vững của hệ thống.

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến