Dòng sự kiện:
Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng gần 80 ha rừng trồng để thực hiện 5 dự án
10/11/2021 11:21:39
Trong đó, 71,99 ha được chuyển để thực hiện 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác...

Ảnh minh họa.

Tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình số 176/TTr-UBND của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 79,63 ha rừng trồng. Trong đó, rừng phòng hộ 3,69 ha và rừng sản xuất 75,94 ha để thực hiện 5 dự án.

Cụ thể: 7,64 ha rừng sản xuất sẽ được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 2 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. Còn 71,99 ha gồm 3,69 ha đất rừng phòng hộ, 68,30 ha đất rừng sản xuất thì được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án trên đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu đất rừng phòng hộ đến năm 2020 giữ lại là 35.941 ha; đất rừng sản xuất đến năm 2020 giữ lại là 99.573 ha. Theo Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Thái Nguyên, đến hết năm 2020, chỉ tiêu đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh còn 37.950 ha, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh còn 110.636 ha.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển 28,15 ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và 159,73 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Và hiện tại, tỉnh vẫn còn diện tích đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất có thể thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 được tổ chức hồi tháng 8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 119 ha rừng sản xuất (rừng trồng) để thực hiện 13 dự án thuộc các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái...

Tác giả: Thanh Xuân

Theo: VnEconomy
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến