Thời gian

 • Sắp đến ngày ĐHCĐ, Sacombank bất ngờ báo hoãn gần 1 tháng

  Sắp đến ngày ĐHCĐ, Sacombank bất ngờ báo hoãn gần 1 tháng

  ANTT.VN – Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và 2016 của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bất ngờ được thông báo sẽ lùi lại khoảng 1 tháng so với lịch dự kiến trước đó là ngày 28/4.

  xem tiếp
 • Chậm lương 15 ngày phải trả thêm tiền

  Chậm lương 15 ngày phải trả thêm tiền

  ANTT.VN - Một số nội dung được quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động vừa được Chính phủ ban hành như trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền, thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  xem tiếp
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ