Dòng sự kiện:
Thường Xuân nỗ lực thoát khỏi huyện nghèo của cả nước
28/09/2023 09:46:07
309,8 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo, kỳ vọng đưa địa phương này thoát khỏi huyện nghèo của cả nước.

Huyện Thường Xuân, nằm ở vùng miền núi biên giới phía tây tỉnh Thanh Hóa, đã trải qua một hành trình nỗ lực đầy khó khăn và thách thức để thoát khỏi tình trạng nghèo. Huyện nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 50km. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, gồm có 3 dân tộc cùng chung sống: Kinh, Thái, Mường  (Thái 55,2%, Kinh 41,5% và Mường 3,3%).

Với hơn 50km cách biên giới tỉnh và nằm trong danh sách 62 huyện nghèo trên cả nước, địa phương này đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu thoát khỏi tình trạng nghèo, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

a 1 huyen thuong xuan

Thị trấn huyện Thường Xuân

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là một trong những chương trình trọng điểm đang được triển khai tại huyện Thường Xuân, hứa hẹn thay đổi diện mạo của vùng núi này và đưa huyện thoát nghèo vào năm 2025.

Tổng nguồn vốn Trung ương phân bổ thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 cho huyện là 309,8 tỷ đồng. Huyện sẽ thực hiện 6 dự án và các tiểu dự án. Dự án đầu tiên là Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo, với tổng nguồn vốn hơn 106 tỷ đồng. Dự án này bao gồm 8 công trình, trong đó 4 công trình chuyển tiếp và 4 công trình khởi công mới. Ví dụ như: đường giao thông xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm; đường xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh...Một số dự án đang triển khai như: đường xã Tân Thành đi đường Hồ Chí Minh; đường xã Vạn Xuân đi xã Xuân Lẹ...; Cùng với đó, trong tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 về hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các công trình và đề án huyện thoát nghèo, hàng loạt các công trình, dự án khác cũng sẽ được nâng cấp, sửa chữa.

Ngoài ra, còn 6 dự án giảm nghèo khác đang tiếp tục triển khai gồm:

Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo;  Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng;  Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững;  Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin;  Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá Chương trình.

Ngoài chương trình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đạt kết quả quan trọng, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023 là hơn 1.346 tỷ đồng. Đến nay, có 06 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Ngọc Phụng). 

Với nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện đã có những kết quả đáng ghi nhận. Theo rà soát,  hộ nghèo năm 2021 là: 5.809 hộ, chiếm 25,35%; đến cuối năm 2022 giảm còn 4.886 hộ, chiếm 21,36%, vượt so với kế hoạch đề ra 0,35%; Hộ cận nghèo năm 2021chiếm 42,60%, đến năm 2022 còn 15,53%, đạt trên KH theo Nghị quyết; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao.

Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết: Là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vừng giai đoạn 2021- 2025. Mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị rât khân trương, quyết liệt thực hiện, nhưng vẫn còn một số văn bản hướng dân thực hiện Chương trình chậm ban hành do nhiều quy định, trình tự thủ tục cân có thời gian đê xây dựng, ban hành dẫn đến việc triển khai thực hiện một sô dự án thuọc Chương trình còn chậm, nhất là những chính sách hỗ trợ trực tiêp cho người ngheo, cận nghèo, người mới thoát nghèo về phát triển sản xuât, nhân rộng mo hình giảm nghèo, dạy nghề Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền của các cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa được thường xuyên, liên tục. Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp còn yếu, chưa nắm bắt, am hiểu được nhiều lĩnh vực chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều việc nên việc tham mưu thực hiện Chương trình còn chậm.

Dự án giao thông xã Luận Khê đi xã Xuân Lộc từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thời gian tới, huyện Thường Xuân sẽ nỗ lực khắc phục các hạn chế, cùng với đó quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết sô 03-NQ/HU ngay -11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2 23 vệ Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Thường Xuân giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, cận nghèo; triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực từ Nhân dân và các tổ chức, cá nhân; nâng cao tính chủ động phát huy nguồn lực tại chỗ, tập trung cho các mục tiêu trọng điểm, giúp giảm nghèo bền vững.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến