Dòng sự kiện:
Tối 8/11, Nghệ An có 25 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng
08/11/2021 19:49:46
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 8/11, Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với COVID-19 tại 7 địa phương. Trong đó, có 4 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 21 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 6/11 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi được đưa đến TYT Nghi Phương làm test nhanh cho có kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi Bệnh nhân N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân T.T.B.B, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi Bệnh nhân N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.L.Q, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi Bệnh nhân N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.V.B, nam 1981, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Thượng Thọ, Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: xóm Trường An, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân L.V.S, nam, sinh 1962. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là bố và là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân T.T.K, nữ, sinh 2009. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân V.P.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân V.P.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân B.Q.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là cháu và là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân C.T.T, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân H.V.Đ, nam sinh 1993. Địa chỉ: xóm 3 xã Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.T.L, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 3, xã Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung, Ngày 7/1 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân N.Đ.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Bản Nam Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẩu xét nghiệm gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân P.T.T, nữ, sinh1995. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 03/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.D.C, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Thôn 7, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về đến Anh Sơn ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 11, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.755 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 776, Yên Thành: 262, Quỳnh Lưu: 249, Diễn Châu: 229, Nghi Lộc: 187, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 141, Nam Đàn: 104, Hưng Nguyên: 98, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 77, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 50, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 42, Anh Sơn: 38, Quỳ Hợp: 36, Hoàng Mai: 31, Quỳ Châu: 26, Thái Hòa: 16.

Trong ngày có 10 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện (BVDC sô 8: 09, BVDC số 3: 01)

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.314 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 421 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 32.126. Phát hiện 451 ca dương tính (447 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến