Dòng sự kiện:
Xử lý sau thanh tra về đất đai tại TPHCM: Không để thất thoát tài sản Nhà nước
05/07/2021 13:12:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 4411/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra về đất đai tại TPHCM.

Theo đó, xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 145/BC-TTCP ngày 19-1-2021 cùng nhiều văn bản của các bộ ngành liên quan đến việc xử lý sau thanh tra về đất đai tại TPHCM, đã kiến nghị điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, chậm nộp tiền sử dụng đất tại một số dự án.

Cụ thể từ ý kiến của các bộ ngành liên quan đến việc điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất tại 10 dự án, không tính tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với 15 trường hợp giao UBND TPHCM quyết định giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Đối với 15 hồ sơ chậm nộp tiền sử dụng đất với số tiền khoảng 83,5 tỷ đồng, UBND TPHCM kiểm tra, rà soát theo thẩm quyền bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, không gây thất thoát tài sản nhà nước; trường hợp có vướng mắc trong quá trình kiểm tra, giải quyết, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TPHCM thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với những sai phạm tại các dự án thuộc Khu đô thị Nam TPHCM, UBND TPHCM thành lập tổ công tác gồm các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra các dự án có sai phạm, trong đó có vi phạm tại các dự án nêu trong báo cáo Kết quả kiểm tra số 145/BC-TTCP ngày 19-1-2021 của Thanh tra Chính phủ có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm tổ chức, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp có vi phạm, khắc phục triệt để về kinh tế do các sai phạm gây ra, bảo đảm thu đúng, thu đủ và nghĩa vụ tài chính của từng dự án nộp ngân sách nhà nước theo đúng pháp luật.

Bộ TN-MT hướng dẫn UBND TPHCM giải quyết vướng mắc (nếu có) trong quá trình giải quyết kiểm tra, rà soát xử lý các dự án liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại Khu đô thị Nam TPHCM thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM, do đó UBND TPHCM thực hiện theo đúng thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai và quy định pháp luật khác có liên quan. Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND TPHCM giải quyết có vướng mắc (nếu có) theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về việc giải quyết và quyết định của mình liên quan đến các nội dung. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có vi phạm, đảm bảo không gây thất thoát tài sản nhà nước có văn bản báo cáo kết quả thực hiện và gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30-9-2021 để tổng hợp việc xử lý sau thanh tra, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10-2021. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xử lý sau thanh tra của UBND TPHCM, tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đỗ Trà Giang

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến