bộ kế hoạch và đầu tư - Các bài viết về bộ kế hoạch và đầu tư, tin tức bộ kế hoạch và đầu tư

Bởi ANTT
bộ kế hoạch và đầu tư - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bộ kế hoạch và đầu tư nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
05/07/2022 15:30:26
Tiến độ thực hiện tại Nghị quyết 01/NQ-CP trong quý 2 đã hoàn thành gần 73% số nhiệm vụ được giao. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng sáu tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
1 2 3