chia nhau 5 tỷ đồng - Các bài viết về chia nhau 5 tỷ đồng, tin tức chia nhau 5 tỷ đồng

Bởi ANTT
chia nhau 5 tỷ đồng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chia nhau 5 tỷ đồng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/06/2020 08:03:47
Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện Yên Thành chỉ đạo cấp dưới lập 4 hồ sơ khống, để nhận tiền bồi thường gần 5 tỷ đồng. Số tiền này Sỹ và cấp dưới chia nhau hưởng lợi.
1 2 3