chuyển đổi số - Các bài viết về chuyển đổi số, tin tức chuyển đổi số

Bởi ANTT
chuyển đổi số - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chuyển đổi số nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
26/07/2023 08:56:44
Đến nay mới chỉ có 3 bộ, cơ quan và 11 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp Hệ thống Thông tin Giải quyết Thủ tục Hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho Quản lý Dữ liệu Điện tử của cá nhân.
1 2 3