Đào Tạo Cán Bộ - Các bài viết về Đào Tạo Cán Bộ, tin tức Đào Tạo Cán Bộ

Bởi ANTT
Đào Tạo Cán Bộ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Đào Tạo Cán Bộ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
24/05/2022 08:58:54
Trong giai đoạn 2022-2025, Hà Nội dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng để cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành… đi học tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước.
1 2 3