đào tạo nghề - Các bài viết về đào tạo nghề, tin tức đào tạo nghề

Bởi ANTT
đào tạo nghề - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đào tạo nghề nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
21/08/2022 08:02:10
Cần sớm có cơ chế để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tham gia vào việc đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho người lao động.
1 2 3