đơn vị hành chính - Các bài viết về đơn vị hành chính, tin tức đơn vị hành chính

Bởi ANTT
đơn vị hành chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đơn vị hành chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/02/2020 09:17:37
Hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các đơn vị hành chính đô thị của 6 tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
1 2 3 4