đơn vị hành chính - Các bài viết về đơn vị hành chính, tin tức đơn vị hành chính

Bởi ANTT
đơn vị hành chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đơn vị hành chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
29/02/2024 10:31:58
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp 50 huyện và hơn 1.200 xã, đặc biệt cần phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến từ cơ sở và không máy móc.
1 2 3