dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2020 - Các bài viết về dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2020, tin tức dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2020

Bởi ANTT
dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2020 - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2020 nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
02/05/2020 11:36:23
Dù đã giải quyết được nhiều điểm vướng mắc, song Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập.
1 2 3