đường sắt cát linh - hà đông - Các bài viết về đường sắt cát linh - hà đông, tin tức đường sắt cát linh - hà đông

Bởi ANTT
đường sắt cát linh - hà đông - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đường sắt cát linh - hà đông nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
26/05/2024 09:10:31
Tổng doanh thu của tuyến Cát Linh - Hà Đông năm 2023 đạt 515 tỷ đồng; cơ cấu doanh thu bao gồm 74,03 tỷ đồng doanh thu từ bán vé và 414,2 tỷ đồng từ trợ giá.
1 2 3