Giáo Sư Trần Văn Khê - Các bài viết về Giáo Sư Trần Văn Khê, tin tức Giáo Sư Trần Văn Khê

Bởi ANTT
Giáo Sư Trần Văn Khê - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Giáo Sư Trần Văn Khê nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/06/2019 14:09:18
Bà Quách Thị Hồ đã có những đóng góp to lớn, công lao đặc biệt trong việc khôi phục, quảng bá và phát triển nghệ thuật ca trù; người đầu tiên đưa ca trù Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1 2 3