giấy xác nhận đi đường - Các bài viết về giấy xác nhận đi đường, tin tức giấy xác nhận đi đường

Bởi ANTT
giấy xác nhận đi đường - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giấy xác nhận đi đường nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
15/09/2021 07:55:14
Do không thuộc diện ưu tiên để cấp "luồng xanh" nên Hiền đã sử dụng máy và phần mềm sao chép, làm giả "giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" để thông chốt kiểm dịch vào Hà Nam.
1 2 3