HD SAISON - Các bài viết về HD SAISON, tin tức HD SAISON

Bởi ANTT
HD SAISON - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề HD SAISON nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
29/04/2024 11:00:48
Đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison là 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0
1 2 3