hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ - Các bài viết về hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ, tin tức hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ

Bởi ANTT
hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/04/2021 06:15:08
HNG thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu...
1 2 3