kế hoạch sử dụng đất - Các bài viết về kế hoạch sử dụng đất, tin tức kế hoạch sử dụng đất

Bởi ANTT
kế hoạch sử dụng đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kế hoạch sử dụng đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/09/2021 06:51:02
Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) vào tháng 10/2021.
1 2 3