không chấp hành - Các bài viết về không chấp hành, tin tức không chấp hành

Bởi ANTT
không chấp hành - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề không chấp hành nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
10/04/2019 06:22:04
Có đến 39/41 dự án (DA) với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 423,96ha rừng không phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020, trái quy định.
1 2 3