thiệu hóa - Các bài viết về thiệu hóa, tin tức thiệu hóa

Bởi ANTT
thiệu hóa - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thiệu hóa nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
20/05/2020 12:10:06
Trước việc một số địa phương có hiện tượng bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo không chính xác, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ.
1 2 3