thu gọn bộ máy hành chính - Các bài viết về thu gọn bộ máy hành chính, tin tức thu gọn bộ máy hành chính

Bởi ANTT
thu gọn bộ máy hành chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thu gọn bộ máy hành chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/04/2022 14:54:35
Từ nay đến năm 2025, dự kiến toàn tỉnh tiếp tục tinh giản trên 3.800 cán bộ, công chức, viên chức khối sở ngành cấp tỉnh và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
1 2 3