tiền sử dụng đất - Các bài viết về tiền sử dụng đất, tin tức tiền sử dụng đất

Bởi ANTT
tiền sử dụng đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tiền sử dụng đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/10/2021 17:10:16
Để bổ sung cân đối ngân sách 2021, TP.HCM dự kiến khai thác nguồn thu từ đất; tăng biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ với các khoản thuế, tiền phạt...
1 2 3