triển khai - Các bài viết về triển khai, tin tức triển khai

Bởi ANTT
triển khai - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề triển khai nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
08/04/2022 16:09:32
Ngày 8/4/2022, tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, BQL DA VNM/UNDP/2021/05 đã tổ chức lớp tập huấn về giám sát cộng đồng , quỹ vay vốn quay vòng phát triển.
1 2 3