viên chức - Các bài viết về viên chức, tin tức viên chức

Bởi ANTT
viên chức - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề viên chức nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/02/2020 20:19:16
Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ sẽ trình Chính phủ 5 Nghị định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý, kỷ luật, công chức, viên chức và cán bộ, người giữ chức danh, đại diện vốn ....
1 2 3