Vốn vay Nhật Bản - Các bài viết về Vốn vay Nhật Bản, tin tức Vốn vay Nhật Bản

Bởi ANTT
Vốn vay Nhật Bản - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Vốn vay Nhật Bản nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/06/2022 07:58:27
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III sử dụng vốn vay Nhật Bản.
1 2 3