Dòng sự kiện:
ACB sẽ chia cổ tức tỉ lệ tới 25%, vốn điều lệ tăng sát 40.000 tỷ đồng
24/03/2023 20:08:35
ACB dự kiến chia cổ tức với tổng tỉ lệ là 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng lên 38.840 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022.

Ngoài ra, ACB đề ra mục đến cuối năm 2023 tổng tài sản đạt 668.788 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tiền gửi mục tiêu đạt 495.411 tỷ đồng (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay đạt 453.836 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,1% và 9,7%.

Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Về phân phối lợi nhuận, HĐQT ACB dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tổng tỉ lệ là 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức 2022 với tỉ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

Như vậy, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Sau khi tăng vốn, Dragon Financial Holdings Limited vẫn là cổ đông lớn duy nhất của ACB với tỉ lệ 6,92%.

Bên cạnh đó, dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2023, ACB dự trình chia cổ tức năm 2023 cũng với tỉ lệ 25% (15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).

3 ứng viên mới đề cử vào HĐQT

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 9 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và Ban Kiểm soát là 3 thành viên chuyên trách.

Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 người nằm trong HĐQT nhiệm kỳ cũ, và không có ông Huang Yuan Chiang - Thành viên HĐQT độc lập.

3 ứng viên mới bao gồm ông Đỗ Minh Toàn (Chủ tịch Công ty chứng khoán ACBS, nguyên Tổng Giám đốc ACB), ông Nguyễn Văn Hòa (Phó Tổng Giám đốc ACB) và ông Trịnh Bảo Quốc (Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam).

Về Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, 3 ứng cử viên dự kiến bầu bao gồm ông Huỳnh Nghĩa Hiệp (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Minh Lan và bà Hoàng Ngân (Thành viên chuyên trách).

Mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 được trình là 0,6% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2023.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : chia cổ tức , acb
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến