Dòng sự kiện:
10/05/2019 11:19:30
Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về 02 dự án theo phương thức nhà ở thương mại dành để bán cho cán bộ, công chức, viên chức.
1 2 3 4 5