Dòng sự kiện:
21/08/2018 19:06:48
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền thuê hơn 1,7 ha đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
1 2 3 4 5