Dòng sự kiện:
21/02/2018 06:27:43
Đã đến lúc Việt Nam cần nhìn lại và có những quan điểm tiếp cận sinh thái thông qua các "eco-khu đô thị mới" đúng với bản chất của phát triển bền vững.
  • Bởi 08/02/2018 09:16:02
    Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia có chính sách đầu tư cởi mở nhất khu vực châu Á, tuy nhiên, nhiều dự án ngành điện và dầu khí của Việt Nam vẫn khó thu hút nhà đầu tư. Giải pháp nào tăng sức hấp dẫn cho các dự án này?
  • Bởi 06/02/2018 18:40:26
    Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất dự án khu đô thị giai đoạn 2013 - 2016 tại 7 tỉnh, thành phố. Kết quả kiểm toán cho thấy còn nhiều sai sót, hạn chế và bất cập.
  • Bởi 06/02/2018 06:05:35
    Theo kế hoạch thoái vốn trong năm 2018 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ thoái vốn với tỷ lệ tối thiểu dự kiến thoái khoảng 24,86%, Tập đoàn Dệt may Việt Nam thoái 53,48%, Tổng Công ty Thép Việt Nam.
1 2 3 4 5