Dòng sự kiện:
07/03/2019 11:17:54
Trong đề xuất mới đây của HoREA gửi Thủ tướng chính phủ, Bộ xây dựng về những phương án tháo gỡ vướng mắc, bất cập tại chung cư, trong đề xuất "Luật Chung cư" áp dụng thời gian tới.
1 2 3 4 5