Dòng sự kiện:
02/07/2018 06:00:32
Hải Phát Invest rốt ráo tích lũy quỹ đất sạch 10.000 ha tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng…
1 2 3 4 5