Dòng sự kiện:
26/09/2018 06:00:39
Mới đây, Sở TNMT Hà Nội đã công bố danh sách 92 dự án bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng, trong đó “ông lớn” Hải Phát và công ty thành viên thế chấp khá nhiều tài sản thuộc 3 dự án lớn đang triển khai.
1 2 3 4