Dòng sự kiện:
07/06/2019 17:23:31
Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống khởi công ngày 9/3/2017, khánh thành giai đoạn 1 và khởi công xây dựng giai đoạn 2 ngày 13/10/2018.
2 3 4 5 6