Dòng sự kiện:
28/06/2019 12:28:27
Dự án là thi công sai hoàn toàn so với thiết kế được duyệt, khiến cho nhiều hạng mục của dự án điện mặt trời bị nứt, gãy, hỏng, bị sét đánh, không đảm bảo an toàn, không phát huy hiệu quả.
1 2 3 4 5