Dòng sự kiện:
21/12/2018 10:35:22
KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa) hiện có 90 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, năm 2018, giá trị sản xuất và kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp ước đạt 117.999 tỷ đồng.
1 2 3 4 5