Dòng sự kiện:
08/11/2018 21:57:35
Việc cấp phép bay cho Bamboo Airways đã đạt được sự đồng thuận cao từ các đại diện bộ, ngành, địa phương tham dự.
1 2 3 4 5