Dòng sự kiện:
10/04/2019 09:58:06
Cụm công nghiệp Phúc Thịnh sẽ được thành lập tại 2 xã Phúc Thịnh và Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần 1268 làm chủ đầu tư.
3 4 5 6 7