Dòng sự kiện:
Hà Nội thanh tra hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đê điều
30/11/2018 20:00:23
Trong thời gian tới, 9 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ nằm trong diện thanh tra liên quan đến công tác quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Thông tin từ Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội, trong thời gian tới sẽ thanh tra, kiểm tra 9 doanh nghiệp ở huyện Đông Anh, Ba Vì, quận Ba Đình, thị xã Sơn Tây và 3 hạt quản lý đê về việc chấp hành pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai.

Đây là Kế hoạch số 1640/KH-CCĐĐ của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội ban hành ngày 21/11 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quản lý đê điều và phòng chống thiên tai trên địa TP Hà Nội 2019.


Nhiều sự cố phát sinh liên quan đến đê điều

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội sẽ tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai và chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đê điều tồn đọng, nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc dư luận… 

Cũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra để tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai; chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm tồn đọng, vi phạm gây bức xúc... Đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về đê điều của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều; phát hiện, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc trong công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo khách quan, trung thực. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra và thực hiện theo đúng kế hoạch. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình thực tế; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai và khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị được thanh tra, kiểm tra...

 Hải Đăng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến