Dòng sự kiện:
Hạ tầng Vĩnh Phúc: Quý II/2022, lợi nhuận giảm 44% về còn 26,84 tỷ đồng
08/08/2022 18:47:42
Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV - sàn HNX) ghi nhận doanh thu giảm 1,8% và lợi nhuận sau thuế giảm 44% trong quý III.

Trong quý III niên độ tài chính 1/4 đến 30/6/2022, Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận doanh thu đạt 20,86 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 26,84 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 61,9% lên 63,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,16 tỷ đồng lên 13,31 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 69,2%, tương ứng giảm 14,34 tỷ đồng về 6,38 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 30,9%, tương ứng giảm 6,64 tỷ đồng về 14,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 0,7 tỷ đồng lên 4,86 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lợi nhuận đạt 8,01 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận cốt lõi giảm nhẹ 6,4%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 44%, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận doanh thu đạt 74,76 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 101,89 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu là 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,68% và 15,67% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 56,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 361,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 89,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 376,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 25,98 tỷ đồng.

Được biết, công ty liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh chính dương và năm âm gần nhất là năm 2012 với giá trị 3,2 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm kỷ lục từ năm 2012 tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hạ tầng Vĩnh Phúc tăng 7,9% so với đầu năm lên 1.520,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 546,8 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 271,5 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 299,1 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu dài hạn tăng 190,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 358,82 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 44% so với đầu năm, tương ứng giảm 212,9 tỷ đồng về 271,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn giảm 12,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 43,6 tỷ đồng về 299,1 tỷ đồng và các biến động các khoản mục khác.

Cơ cấu các khoản phải thu dài hạn (Nguồn: BCTC).

Trong cơ cấu phải thu dài hạn, chủ yếu 373,6 tỷ đồng phải thu dài hạn tiền đền bù giải phóng mặt bằng Vĩnh Phúc; 90,2 tỷ đồng phải thu dài hạn đền bù giải phóng mặt bằng Hà Nam; 73,2 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, cổ phiếu IDV giảm 100 đồng về 44.800 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến