Dòng sự kiện:
14/02/2020 11:02:31
Theo quy định của pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ (từ năm 1998 đến nay) thì công trình thuộc dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư đều thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
  • Liên kết hữu ích
7 8 9 10 11