Dòng sự kiện:
Năm 2020 tập trung thanh tra việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT
06/12/2019 20:09:48
Một trong những nội dung sẽ được ngành Tài chính tập trung thanh tra, kiểm tra trong năm 2020 chính là việc sử dụng tài sản công thanh toán các hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2448/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020.

Theo đó, kế hoạch tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) lớn, có cơ chế tài chính đặc thù; các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các bộ, ngành, địa phương; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được Nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội; việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao).

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT sẽ được tập trung thanh tra vào năm 2020

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ nhằm đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước,...

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của Trung ương và các địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác thanh tra hành chính, năm 2020, ngành Tài chính tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền; Tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại; Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Liên quan tới vấn đề thanh tra, kiểm tra thủ tục thuế nói riêng, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng: Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra là để xác định chính xác mức thuế phải nộp của doanh nghiệp; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh nếu người nộp thuế vi phạm.

Đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam cũng cho rằng: Việc thanh tra, kiểm tra tại Việt Nam hiện còn chồng chéo, cần phải khắc phục. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hiện nay, trong nội bộ từng ngành, ví như ngành thuế đang thực hiện tốt, được doanh nghiệp ghi nhận, đó là không doanh nghiệp nào bị cơ quan thuế thanh tra 2 lần/năm. Nhưng nhìn ở góc độ các ngành với nhau thì vẫn còn chồng chéo.

Trong 10 tháng năm 2019, toàn ngành tài chính đã thực hiện trên 73,9 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính trên 48,3 nghìn tỷ đồng, Trong đó, thu nộp vào NSNN 14,8 nghìn tỷ đồng, kiến nghị tài chính khác là 33 nghìn tỷ đồng, riêng số giảm lỗ là 29,9 nghìn tỷ đồng.

Số tiền đã thực nộp vào NSNN là 10,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã và đang tích cực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Khánh Linh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
http://antt.nguoiduatin.vn/nam-2020-tap-trung-thanh-tra-viec-su-dung-tai-san-cong-de-thanh-toan-cac-hop-dong-bt-286778.htm
Đang phổ biến