Dòng sự kiện:
Sáng 20/12, Nghệ An có 20 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong đó Hoàng Mai 13 ca
20/12/2021 07:53:22
Từ 18h00 ngày 19/12 đến 6h00 ngày 20/12, Nghệ An ghi nhận 46 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó có 20 ca cộng đồng, 26 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân NTBệnh nhân, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: khối Yên Bình, Phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 13/12 Bệnh nhân có biểu hiện cảm cúm, đã mua thuốc tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Ngày 19/12 Bệnh nhân đến TYT để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại TYT.

2. Bệnh nhân NTTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: khối khối phúc lộc, phường vinh tân, TP Vinh. Ngày 10/12 Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nên đã mua thuốc tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Ngày 19/12 Bệnh nhân đến TYT để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại TYT.

3. Bệnh nhân ĐTV, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Phúc Nguyên, Diễn Phúc, Diễn Châu. Ngày 17/12 Bệnh nhân đi từ Hưng Yên về Diễn Châu và ở nhà anh trai tại cùng xóm Phúc Nguyên, Diễn Phúc. Ngày 19/12 Bệnh nhân đến BVĐK Diễn Châu để làm test nhanh có kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại BVĐK. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân HTL, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Khối Tân Hương , TT Tân Lạc , Quỳ Châu. Ngày 18/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc tại siêu thị cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại TTYT. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân NVK, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

6. Bệnh nhân VHK, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

7. Bệnh nhân HTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Yên Trung, xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là mẹ của Bệnh nhân VHK được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho.

8. Bệnh nhân VTNN, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Yên Trung, xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là em của Bệnh nhân VHK được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng.

9. Bệnh nhân NAT, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Quang Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi.

10. Bệnh nhân LTM, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi.

11. Bệnh nhân TMS, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngứa họng.

12. Bệnh nhân MHTK, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Quang Trung, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

13. Bệnh nhân NHL, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn 12, Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

14. Bệnh nhân NAQ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

15. Bệnh nhân NXTA, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn 14 mới, Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NDTđã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

16. Bệnh nhân HHS, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

17. Bệnh nhân NHC, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt.

18. Bệnh nhân NHMQ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn 10, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân VNH, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Tân Thành, xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân học cùng trường với Bệnh nhân F0 NDT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVQK có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân PQQ, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm Hòa Sơn, Văn Thành, Yên Thành. Ngày 19/12 Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân F0 NHT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tại trường tiểu học. Bệnh nhân có triệu chứng ho.

21. Bệnh nhân NMN, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm Hòa Sơn, Văn Thành, Yên Thành. Ngày 19/12 Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân F0 NHT được công bố vào bản tin sáng ngày 19/12. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tại trường tiểu học. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân NTD nam, sinh 1954. Địa chỉ: xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 18/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi, ngứa họng nên đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC có kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi, ngứa họng

23. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm 4 ,xã Trung sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi.

24. Bệnh nhân NTL, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân DNHL đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mất khứu giác.

25. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt.

26. Bệnh nhân NĐV, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt.

27. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt.

28. Bệnh nhân NĐH, nam, sinh 1947. Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

29. Bệnh nhân NVG, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 7, xã Đại Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NVS đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ngạt mũi.

30. Bệnh nhân VHT, nam, sinh 1981. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, xã Nhân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, ớn rét.

31. Bệnh nhân VHMĐ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, xã Nhân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho, sốt.

32. Bệnh nhân VHMH, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, xã Nhân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho, sốt.

33. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm 4, xã Trung Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho,ngạt mũi.

34. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm 2, Thượng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTTK đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân HVN, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 2, Thượng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HVD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, mất vị giác.

36. Bệnh nhân NVGK, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 6, Thượng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NXTĐđã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.

37. Bệnh nhân NVTK nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 6, Thượng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NXTĐ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi, đau đầu

38. Bệnh nhân LTT, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 3, Tràng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTKG đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân NTAT nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 4, Trù sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân HTTT, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm 1, Đà sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HHH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân LTT, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Khối 6, TT Con Cuông, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân CTP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân LVS, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Thôn 5, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NĐT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân NTTN, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Xóm Thanh Bình, xã Tân An, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 13/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng nghẹt mũi.

44. Bệnh nhân NTK nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Xóm 5, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 15/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng, mệt mỏi.

45. Bệnh nhân TTS, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Thái Sơn 1, Môn Sơn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 15/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

46. Bệnh nhân BBD, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Phú Thành, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 17/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến