Dòng sự kiện:
Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý hơn 2.500 tỷ đồng
08/11/2018 14:01:43
Tính đến ngày 20/10, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 34 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; lưu hành 29 kết luận thanh tra kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính 2.578,94 tỷ đồng.

Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cũng cho thấy trong số kết quả kiến nghị xử lý về tài chính thì kiến nghị nộp ngân sách nhà nước là 1.502,02 tỷ đồng.

Trong quý III/2018, đơn vị này đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 45,8 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 16,7 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 55,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018. Cơ quan này cũng ban hành 22 kết luận thanh tra; kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.090,6 tỷ đồng...

Riêng trong tháng 10, Thanh tra Bộ dự kiến triển khai thanh tra tại 7 đơn vị; kết thúc thanh tra tại 7 đơn vị; lưu hành kết luận thanh tra tại 9 đơn vị.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Theo đó, các đơn vị bố trí lực lượng dự phòng khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra đột xuất; chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và sát với định hướng, yêu cầu quản lý của ngành.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Khánh Linh
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến