Dòng sự kiện:
Ủy ban Chứng khoán 'tuýt còi' nhiều kiểm toán viên
11/11/2023 19:12:29
Nhân viên kiểm toán của nhiều công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt có kiểm toán viên Nguyễn Thanh Hồng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2023-071-1) và kiểm toán viên Hoàng Thái Tân (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2020-071-1) bị đình chỉ từ ngày 6/11-31/12/2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO có kiểm toán viên Lê Minh Tâm (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4557-2019-149-1) và kiểm toán viên Trần Văn Minh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4025-2022-149-1) bị đình chỉ từ ngày 6/11-31/12/2023.

UBCKNN còn quyết định đình chỉ với kiểm toán viên Hoàng Thị Vinh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1678-2023-026-1), Kiểm toán viên Mai Quang Phúc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 4551-2019-026-1), Kiểm toán viên Đặng Thị Hồng Loan (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 0425-2018-026-1) và Kiểm toán viên Huỳnh Thị Bích Liểu (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3902-2022-026-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM, kể từ ngày 3/11-31/12/2023.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt có kiểm toán viên Lê Hồng Đào (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1732-2023-152-1), Kiểm toán viên Lê Thị Như Ngọc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 4799-2019-152-1), Kiểm toán viên Bùi Ngọc Vương (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0941-2023-152-1) và kiểm toán viên Phạm Đức Bảo (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 5308-2020-152-1) bị đình chỉ từ ngày 3/11-31/12/2023.

Cuối cùng, UBCKNN có ra quyết định đình chỉ với kiểm toán viên Lê Hùng Dũng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3174-2020-005-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kể từ ngày 31/10-31/12/2023.

Bên cạnh đó, UBCKNN còn thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO, do có kiểm toán viên nghỉ việc.

Tác giả: Việt Linh

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến