Dòng sự kiện:
Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai
28/12/2021 09:34:53
Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 chưa đầy đủ, thiếu số ngày so với quy định, bị TTCP yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ mới có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đánh giá hoạt động này đã được triển khai, tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế.

Trong đó, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định, có địa phương, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch một số năm và nhiều cuộc thanh tra. Một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định, chất lượng chưa cao.

Đặc biệt, một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhất là khối các sở ngành của tỉnh, thể hiện như: Địa điểm, phương tiện tiếp công dân không đảm bảo; không ban hành, không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân; không bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên.

“Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2013-2015 và thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu số ngày so với quy định nêu tại Điều 12, Điều 13 và Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, chất lượng xử lý đơn thư ở một số đơn vị chưa được tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị của công dân.

Trình tự, thủ tục tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương, đơn vị được thanh tra chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách như không công khai trên cổng thông tin điện tử; không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về quản lý, sử dụng tài sản công...

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản như: Không công khai đầy đủ về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; không công khai báo cáo khả thi, tiền khả thi, đối tượng thụ hưởng...; không công khai các nội dung về mua sắm tập trung...

Một số địa phương, đơn vị không thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, như: không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông báo tuyển dụng, không lập danh sách hoặc không công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; không tổ chức phúc khảo, không công khai kết quả tuyển dụng.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật nêu tại Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ.

Một số địa phương, đơn vị không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục minh bạch tài tài sản thu nhập, như: chậm lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, không phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai theo quy định; không có sổ theo dõi, giao nhận bản kê khai và không xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khi tiếp dân không đủ số ngày theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, các hạn chế, thiếu sót nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai;

Giám đốc các sở Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán, Biên Hoà, Long Khánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ yêu cầu “tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ hoặc tiếp dân không đủ số ngày theo quy định”.

Cùng với đó, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm những nội dung, vụ việc khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được thụ lý để giải quyết hoặc còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm về các hạn chế liên quan đến chất lượng một số cuộc thanh tra, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo đúng quy định của pháp luật thanh tra….

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến