Bác Hồ - Các bài viết về Bác Hồ, tin tức Bác Hồ

Bởi ANTT
Bác Hồ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Bác Hồ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
05/06/2023 07:53:53
Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn-phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 cũng như con đường đi lên CNXH ngày nay.
1 2 3