chủ đầu tư - Các bài viết về chủ đầu tư, tin tức chủ đầu tư

Bởi ANTT
chủ đầu tư - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chủ đầu tư nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
08/06/2018 08:08:57
Trong tổng số 215 dự án có khiếu nại tranh chấp thì có đến 108 dự án là tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc giữa các chủ thể liên quan trong phạm vi dự án.
1 2 3