cổ đông ngoại - Các bài viết về cổ đông ngoại, tin tức cổ đông ngoại

Bởi ANTT
cổ đông ngoại - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cổ đông ngoại nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/03/2022 12:16:50
Các lãnh đạo cùng thoái vốn khỏi Golden Gate trong khi các quỹ ngoại đến từ Singapore lại chi ra khoảng 234 triệu USD để nắm gần 36% cổ phần.
1 2 3