cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - Các bài viết về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tin tức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bởi ANTT
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
18/01/2022 09:52:33
Trong năm 2021, số doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch là 89 doanh nghiệp; trong đó những địa phương còn nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
1 2 3