cổ phần hoá - Các bài viết về cổ phần hoá, tin tức cổ phần hoá

Bởi ANTT
cổ phần hoá - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cổ phần hoá nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
23/05/2019 08:14:07
Các doanh nghiệp Nhà nước ở TP.Đà Nẵng sau cổ phần hóa đã chuyển tài sản Nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của công ty cổ phần, sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho tư nhân hoặc góp vốn kinh doanh.
1 2 3