đại biểu - Các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Bởi ANTT
đại biểu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đại biểu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/11/2017 11:46:14
HĐND TP Đà Nẵng vừa có giấy triệu tập đại biểu HĐND để chuẩn bị cho phiên họp HĐND bất thường bàn về công tác nhân sự vào ngày 24/11.
1 2 3