đảng viên - Các bài viết về đảng viên, tin tức đảng viên

Bởi ANTT
đảng viên - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đảng viên nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
30/10/2022 08:06:33
Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, cán bộ, đảng viên làm việc cầm chừng, sợ chịu trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy hay giải ngân đầu tư công chậm…cũng là thực tế tồn tại tại tỉnh Quảng Nam.
1 2 3